Een aantal enthousiaste leden zet zich met veel passie in voor PHDES.
De volgende leden maken deel uit van het bestuur.

Vacant

Voorzitter

Vacant

Vice Voorzitter

Jenny Sterk

Secretaris
PR | Website

Hilde Kouwenberg

Penningmeester

Cindy Hendriks

2e Penningmeester

Bert Kouwenberg

Coördinatie beheer

Jolanda Debets

Contributie & Ledenadministratie

Michele Bormans

Contributie & Ledenadministratie | Coördinator Gymnastiek

Kim Truijen

Coördinator Jazzdans

Netta Doveren
Coördinatie Ouderengroepen

Henk Schins

PR | Website

Karin Meullenbruck
Gympies

13007299_1003218469713211_7151246237115011038_n

Cindi Boumans